marți , 21 septembrie 2021 5:17 am
Iasi booked.net
-1°C

Specializări noi la UMF Iași!

Ca noutate, oferta educațională numără două specializări în plus: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (durata studiilor: 3 ani) și Audiologie și protezare auditivă (durata studiilor: 3 ani).

Ambele sunt sub rezerva autorizării provizorii a programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior. „Pentru concursul de admitere din 2021 propunem două specializări noi: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, în cadrul Facultății de Farmacie, și Audiologie și protezare auditivă, în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală, cu precizarea că ambele specializări sunt supuse aprobării Ministerului Educației. Ca măsură de siguranță, dar și pentru că anul acesta s-a desfășurat fără probleme, păstrăm procesul de înscriere exclusiv online”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

În cadrul concursului de admitere, selectarea candidaților ține cont de nivelul pregătirii profesionale a acestora și se realizează prin două modalități: – Susținerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. – Evaluarea performanțelor școlare și, eventual, universitare ale candidaților, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în lei pentru a urma a doua specializare de studii universitare de licenţă.

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere, potrivit 7est.ro. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere. Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Recomandări

O nouă specializare la UMF Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează o nouă sesiune de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *