marți , 18 ianuarie 2022 4:46 pm
Iasi booked.net
-1°C

Măsuri pentru sprijinirea activităților economice afectate de pandemie

În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 257 din 30 iulie 2020 prin care s-au luat o serie de măsuri suplimentare de combatere a efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19, contribuabilii persoane juridice si persoane fizice din Municipiul Iași pot beneficia de următoarele măsuri fiscale:

  • Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgență (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
  • Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgență (60 de zile din 366 de zile), datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgența utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
  • Scutirea de la plată pentru durata stării de urgență (60 de zile din 366 de zile) a taxei pentru folosința temporară a terenurilor, respectiv pentru totem / steag / panou publicitar / săgeți indicatoare, căi de acces – activitate economică, organizări de șantier, aparate de autoservire instalate pe terenul Municipiului Iași, datorate de către persoanele fizice sau juridice care dețin contracte de folosință teren, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență utilizatorii suprafețelor de teren au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute mai sus proprietarii sau utilizatorii clădirilor / titularii dreptului de administrare sau de folosință a clădirilor / titularii contractelor de folosință teren au obligația să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii / scutirii, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv.

În cazul persoanelor fizice / persoanelor juridice care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri / scutirea taxei pe clădiri / scutirea taxei pentru folosința temporară a terenurilor și au plătit impozitul / taxa datorat(ă) pentru anul 2020, integral / parțial, aceștia pot solicita restituirea.

Anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local.

Astfel, se anulează la cerere toate accesoriile aferente obligațiilor principale mai vechi de 31 martie 2020, aflate în evidența  fiscală  la data de 14 mai 2020 (dată la care a intrat in vigoare OUG. nr. 69 / 2020).

Anularea accesoriilor se realizează după achitarea de către contribuabil a tuturor obligațiilor principale de plată, inclusiv cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie şi 15 decembrie 2020, inclusiv, sau până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, cât și a eventualelor accesorii aferente celor din urmă.

Sumele plătite de contribuabil începând cu data de 14 mai 2020 pentru achitarea de accesorii aferente obligațiilor principale restante la 31 martie 2020, conform ordinii de stingere consacrate de lege, se restituie la cerere, după realizarea procedurii de anulare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu organul fiscal, care poate fi contactat la telefon 0232.267.582, int. 175, 155 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro, sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice), respectiv la telefon 0232.267.582, int. 165 si 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro, sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).

În contextul actual, recomandăm ca orice cereri sau documente să fie depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv  impozite.taxepj@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor juridice).

Programul de lucru al organului fiscal este zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.

Recomandări

Amenzi de 40.000 de lei, pentru mai multe localuri din Suceava care nu au respectat măsurile pentru prevenirea pandemiei

Contextul pandemic european dar și național a impus necesitatea adoptării unor măsuri sanitare și de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *