vineri , 5 martie 2021 3:03 pm
Iasi booked.net
-1°C
MOSCOW REGION, RUSSIA – JANUARY 31, 2018: Belgium's Prime Minister Charles Michel looks on during a meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at Novo-Ogaryovo residence. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 31 ÿíâàðÿ 2018. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Áåëüãèè Øàðëü Ìèøåëü âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ðåçèäåíöèè Íîâî-Îãàðåâî. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Opinia lui Charles Michel referitoare la pașaportul de vaccinare

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, consideră că ar putea fi introdus la un moment dat un „paşaport de vaccinare” împotriva coronavirusului, dar nu este cazul acum.

Într-un interviu acordat duminică programului olandez de televiziune Buitenhof, Michel a declarat că dezbaterea este „foarte pertinentă”, dar decizia va fi luată de liderii Uniunii Europene.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a cerut, marţi, crearea unui paşaport special care să ateste vaccinarea purtătorului. El a trimis o scrisoare în acest sens Comisiei Europene.

Potrivit lui Michel, există un acord de principiu privind un astfel de document, dar încă nu este momentul: mai întâi „trebuie vaccinaţi mai mulţi oameni”. El a explicat pentru Buitenhof că dacă va fi introdus prea devreme, paşaportul ar putea „produce o frustrare uriaşă în Europa” şi în alte părţi ale lumii.

Preşedintele Consiliului European a apreciat însă, ca răspuns la o întrebare, că „nu exclude” ca pe viitor deplasările în interiorul UE să fie permise numai celor vaccinaţi. „Subiectul ste sensibil în multe ţări europene”, a recunoscut Michel, potrivit bzi.ro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc în toate țările Uniunii Europene.

Recomandări

Uniunea Europeana propune în martie un paşaport de vaccinare digital

Comisia Europeană va prezenta în martie o propunere privind crearea unui paşaport de vaccinare digital …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *