marți , 30 noiembrie 2021 6:13 pm
Iasi booked.net
-1°C

Tot mai multe plăți cu cardul și online ale taxelor și impozitelor locale

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale (DGEFPL), anunță că la finele lunii iunie 2021 în evidența fiscală sunt înregistrate un număr total de 616.934 roluri (persoane juridice – 55.780; persoane fizice – 561.154), din care 287.110 roluri active (persoane juridice – 15.016; persoane fizice – 272.094).

Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au făcut plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 30 iunie 2021, respectiv 30 iunie 2020:

Indicator U.M. 1 ianuarie – 30 iunie 2020 1 ianuarie – 30 iunie2021  

2021 / 2020

%

Roluri cu plăți nr. 134.860 157.492 116,78
Roluri cu plăți integrale nr. 113.295 132.898 117,30
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 127.617 148.700 116,52
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 108.387 126.681 116,88
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 7.243 8.792 121,39
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 4.908 6.217 126,67
Bonificații total lei 2.905.886 3.188.961 109,74
– persoane fizice lei 1.058.513 1.040.628 98,31
– persoane juridice lei 1.847.373 2.148.333 116,29
Total beneficiari bonificații nr. 113.041 99.574 88,09
– persoane fizice nr. 109.109 95.998 87,98
– persoane juridice nr. 3.932 3.576 90,95

Din totalul de 157.492 roluri cu plăți au fost făcute:

– 100.370 roluri cu plăți în numerar (63,73%);

– 38.940 roluri cu plăți cu cardul prin POS (24,73%);

– 18.182 roluri cu plăți online prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicația e-tax și ordine de plată (11,54%).

Astfel, la ghișeele DGEFPL Iași s-au prezentat 139.310 contribuabili, care au făcut plăți cu numerar și card prin POS (88,46%). S-au înregistrat și roluri la care s-au făcut plăți atât cu numerar, cu cardul prin POS, plăti online, cât și cu ordine de plată.

Situația numărului contribuabililor care au făcut plăți se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 30 iunie 2021, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, excepție făcând veniturile din concesiuni și închirieri și alte venituri proprii care sunt mai mici.

În ceea ce privește încasările în numerar și cu cardul (prin POS), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 s-au eliberat 199.203 documente de plată, față de 167.984 în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu 18,58 %) și s-a încasat suma de 54.408.592,04 lei, față de 40.456.921,42 lei în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu 34,49 %).

Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi:

Indicator 1 ianuarie – 30 iunie 2020           (mii lei) 1 ianuarie – 30 iunie 2021           (mii lei) Încasări 2021 față de încasări 2020             (%) Diferență încasări 2021 față de încasări 2020           (mii lei)
1 2 3 4=3/2 x 100 5=3-2
TOTAL VENITURI* 398.031,55 473.739,23 119,02 75.707,68
VENITURI PROPRII din care: 314.751,37 365.409,48 116,09 50.658,11
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 193.440,39 232.052,27 119,96 38.611,88
  Impozit și taxă pe clădiri 42.459,97 53.499,73 126,00 11.039,76
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice 12.546,46 16.539,55 131,83 3.993,09
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 29.913,51 36.960,18 123,56 7.046,67
  Impozit și taxă pe teren 12.682,85 15.898,19 125,35 3.215,34
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice 3.536,70 4.807,31 135,93 1.270,61
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 9.063,54 10.968,42 121,02 1.904,88
    Impozitul pe terenul din extravilan   82,61 122,46 148,24 39,85
  Impozit pe mijloacele de transport 12.269,56 18.637,33 151,90 6.367,77
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 7.837,94 11.674,76 148,95 3.836,82
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 4.431,62 6.962,57 157,11 2.530,95
  Venituri din concesiuni și închirieri 24.616,13 15.917,43 64,66 -8.698,70
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 5.043,57 5.933,34 117,64 889,77
  Alte venituri proprii 24.238,90 23.471,19 96,83 -767,71

 

* Nu au fost avute în vedere sumele transferate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și funcționare.

Încasările prezentate mai sus sunt conform contului de execuție al bugetului local din data de 30 iunie 2021.

Plata și comunicarea online

DGEFPL Iași are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condițiile legii, respectiv:

– orice cereri sau documente pot fi depuse prin e-mail sau fax; contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscală, decizii de impunere, somații, titluri executorii etc.) prin e-mail sau fax, pe baza unei cereri adresate DGEFPL prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat) unde să se comunice actele administrative fiscale;

– certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili și comunicate acestora prin platforma edirect.e-guvernare.ro, în condițiile deținerii de către contribuabili și DGEFPL a unei semnături electronice extinse, bazată pe un certificat calificat; la data de 30 iunie 2021 un număr 13.005 contribuabili optaseră pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail / platforma edirect.e-guvernare.ro (10.507 persoane fizice și 2.498 persoane juridice).

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, DGEFPL Iași a comunicat contribuabililor (persoane fizice și persoane juridice) 298.147 acte administrative fiscale, din care:

– 105.248 de somații și titluri executorii;

– 8.402 de acte administrative care privesc măsuri efective de executare;

– 24.271 certificate de atestare fiscală;

– 88.323 decizii de impunere;

– 71.903 alte acte administrative (decizii de anulare accesorii, decizii de eșalonare etc.).

Din totalul de 298.147 acte administrative fiscale, 10.903 acte administrative fiscale au fost comunicate online (10.108 la persoane fizice, 684 la persoane juridice), din care:

– 2.403 certificate de atestare fiscală (1.688 persoane fizice, 715 persoane juridice);

– 8.500 decizii de impunere la persoane fizice, din care 2.602 au fost descărcate de pe site-ul Municipiului Iași.

Recomandări

Sprijin pentru persoanele fără adăpost

Odată cu răcirea vremii, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, întreprinde o serie …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *