vineri , 22 octombrie 2021 1:52 pm
Iasi booked.net
-1°C

DSP Iași angajează fără concurs 32 cadre medicale, pe o perioadă determinată

DSP Iasi demarează procedura de angajare fără concurs pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual.

 • 10 posturi de medicispecialitatea epidemiologie,la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile
 • 2 posturi de medicispecialitatea igienă,la Compartimentul evaluare factori de risc din mediul de viață și de muncă;
 • 20 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, VECHIME MINIM 1 AN ca asistent medical (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate)la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;
 • 1 post analist grad IA, nivel studii S,cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică;
 • 2 posturi operatori date treapta I, nivel studii M, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică.   

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Recomandări

Apel DSP adresat cadrelor medicale

Traversăm o perioadă critică. Orice gură de oxigen și orice pat din spital poate salva …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *