miercuri , 17 iulie 2019 1:18 pm
Iasi booked.net
-1°C

10 reguli pe care trebuie să le respecte orice elev în anul școlar 2018-2019

Elevii încep cursurile anului şcolar 2018-2019 pe 10 septembrie, iar structura anului şcolar 2018-2019 cuprinde două semestre: semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Astfel, cursurile vor începe mai devreme, prima zi de şcoală fiind luni, 10 septembrie, nu pe 15 septembrie, asa cum toată lumea era obişnuită. Această schimbare a fost făcută pentru că 15 septembrie cade într-o zi de sâmbătă.

Potrivit regulamentului şcolar, odată înscrişi în instituţiile de învăţământ, elevii vor avea anumite obligaţii pe care trebuie să le respecte.

Conform Ministerului Educaţiei, calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii.

Anul şcolar 2018-2019. Obligaţiile elevilor

Potrivit regulamentului, elevii au mai multe îndatoriri sau obligaţii, iar primul lucru pe care trebuie să-l facă este să frecventeze toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

1. Elevul trebuie să respecte deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar, să aibă un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ.

2. De asemenea, elevul nu are voie să plagieze, el trebuind să respecte drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările sale, fiind obligat de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale.

3. Elevul trebuie să sesizeze autorităţile competente despre orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii.

4. Trebuie să sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.

5. Elevul va plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ, în urma constatării culpei individuale

6, Trebuie să aibă asupra lui carnetul de elev, vizat la zi şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor.

7. Elevul trebuie să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară, fie că este vorba despre alţi elevi sau personalul unităţii de învăţământ.

8. Trebuie să anunţe, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

9. Elevul trebuie să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar.

10. Trebuie să folosească în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care are acces.

Recomandări

Rezultatele admiterii la licee au fost publicate

Anul acesta, admiterea la licee a debutat cu probleme, elevii și părinții fiind chemați la …

One comment

  1. pai in 17 nu putem incepe ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *