vineri , 30 octombrie 2020 12:17 am
Iasi booked.net
-1°C

30 septembrie-scadența termenului de plată pentru principalele impozite și taxe locale

Scadența termenului de plată a celei de-a doua tranșe din anul 2020 pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport etc.) este pe data de 30 septembrie 2020.
Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Plata se poate efectua la ghișee în numerar sau cu cardul la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale (DGEFPL) din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională, nr. 43 (telefon 0232.264.246), precum și la centrele de cartier:
– cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232.253.160;
– cartier Păcurari, șos. Păcurari, nr. 34, tel. 0232.276.787;
– cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea, nr. 2, tel. 0232.227.517;
– cartier Frumoasa, bd. Poitiers, nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;
– cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu, nr. 82, tel. 0232.277.310.
În contextul actual se recomandă în continuare ca plata impozitelor și taxelor locale să se facă online (fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online www.ghiseul.ro, fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi – meniul Taxe Online).
Există două modalități de plată:
1. Plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut.
2. Plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parolă). Datele se pot obține online prin completarea formularelor și a datelor unui card bancar valabil al contribuabilului.
Pentru www.ghiseul.ro autentificarea se face direct pe site. Pentru plata de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, www.primaria-iasi.ro (meniul Taxe Online), se transmite o cerere la sediul central al instituției la adresa de e-mail informatii@primaria-iasi.ro, cerere însoțită de copia cărții de identitate, adresa de e-mail și numărul de telefon, iar ulterior vor fi primite prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).
Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași valabile în anul 2020.
De asemenea, având în vedere HCL nr. 257 / 30 iulie 2020 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform OUG. nr. 69 / 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, contribuabilii persoane juridice și persoane fizice pot beneficia de anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local.
Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la literele a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Prin creanțe principale se înțeleg obligatiile de plată către bugetul local al Municipiului Iași cum ar fi: impozit/taxa pe clădiri, impozit/taxa pe teren, impozit pe mijloacele de transport, taxe folosință etc.
Prin accesorii se înțeleg majorările de întârziere, penalitățile, dobânzile etc. care se datorează pentru neefectuarea la scadență (în termen) a obligațiilor principale așa cum au fost detaliate mai sus.
În concluzie se anulează la cerere toate accesoriile aferente obligațiilor principale mai vechi de 31 martie 2020, aflate în evidența fiscală la data de 14 mai 2020 (data la care a intrat in vigoare OUG nr. 69/2020).
Anularea accesoriilor se realizează după achitarea de către contribuabil a tuturor obligațiilor principale de plata, inclusiv cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie şi 15 decembrie 2020 inclusiv sau până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, cât si a eventualelor accesorii aferente celor din urmă.
Sumele plătite de contribuabil începând cu data de 14 mai 2020 pentru achitarea de accesorii aferente obligațiilor principale restante la 31 martie 2020, conform ordinii de stingere consacrate de lege, se restituie la cerere după realizarea procedurii de anulare.
Pentru informații suplimentare contribuabilii pot lua legătura cu organul fiscal, care poate fi contactat:
– la telefon 0232/267.582, int. 175, 155 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro sau la sediul DGEFPL, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);
– la telefon 0232/267.582, int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro sau la sediul central al DGEFPL, din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).
Conducerea municipalității recomandă ca documentele sau cererile să fie depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria-iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria-iasi.ro în cazul persoanelor juridice).
Programul de lucru al organului fiscal este zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi când programul este în intervalul orar 8.30 – 18.30.

Recomandări

Domeniul HoReCa, scutit de la plata impozitului pentru 90 de zile

Ionel Dancă, a anunţat, marţi, la finalul şedinţei de Guvern, că în cadrul acesteia au …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *